LIÊN HỆ

HSB luôn mong muốn được hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân (nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên, v.v.) trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức và cấp độ trên các nguyên tắc chia sẻ, cùng có lợi và vì mục tiêu phát triển bền vững.

Để biết thêm thông tin hoặc đề xuất, xin vui lòng liên hệ:

Ths. Nguyễn Ngọc Anh

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển (STDC)
Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)
Địa chỉ: B1-144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +00 84 24 3754 8456 [ext.126]
Fax: +00 84 24 3754 8455 | Email: anhnn@hsb.edu.vn
Website: www.hsb.edu.vn

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác